PIER Company - leading engineering & construction company
منو
انتصاب هادی مبارز مدیر عامل هلدینگ پایر به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ناتی کمز هلند

1392/10/10 1871

انتصاب هادی مبارز مدیر عامل هلدینگ پایر به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ناتی کمز هلند

انتصاب هادی مبارز مدیر عامل هلدینگ پایر به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ناتی کمز هلند

 شرکتNaticamz  یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در بخش توریستی و اقتصادی میباشد که اخیرا در کشور های عربی با ساخت بیش از 21 مجتمع تجاری و توریستی دامنه های فعالیت خود را در بخش ساخت و ساز در این بخش از آسیا گسترش داده است . که اخیرا طی مذاکراتی 35 درصد سهام این شرکت توسط هلدینگ پایر خریداری گردیده و طی آن هادی مبارز به عنوان نماینده خانواده بزرگ پایر به عضویت در هیئت مدیره این شرکت درآمد.

تاريخ ارسال خبر: سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲موضوعات مرتبط