PIER Company - leading engineering & construction company
منو
بازدید یک روزه مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت پایر از پروژه های اجرایی و فرصت های سرمایه گذاری در کرمانشاه1395/07/28 727

بازدید یک روزه مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت پایر از پروژه های اجرایی و فرصت های سرمایه گذاری در کرمانشاه

بازدید یک روزه مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت پایر از پروژه های اجرایی و فرصت های سرمایه گذاری در کرمانشاه

در این بازدید یک روزه که با حضور هادی مبارز مدیرعامل شرکت پایر و تنی چند از اعضا هیئت مدیره صورت پذیرفت پروژه های اجرایی و برخی از فرصت های سرمایه گذاری در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت در راستای این بازدید هادی مبارز مدیر عامل هلدینگ بین المللی پایر از آمادگی شرکت پایر جهت تخصیص اعتبار و سرمایه گذاری ریا لی و ارزی تا سقف 119 میلیون دلار در صورت ایجاد بستر مناسب با همکاری بانک انصار خبر داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط