PIER Company - leading engineering & construction company
منو
بررسی فرصت های سرمایه گذاری در استان هرمزگان در سفر دو روزه مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت پایر

1394/01/23 1072

بررسی فرصت های سرمایه گذاری در استان هرمزگان در سفر دو روزه مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت پایر

طبق گزارش واحد عمران و سرمایه گذاری شرکت پایر هادی مبارز مدیر عامل شرکت پایر به همراه هیئت مدیره و مدیر بخش سرمایه گذاری پایر صبح امروز وارد بندر عباس شدند دیدار با استاندار محترم استان هرمز

 گان شهردار و شورای شهر بندر عباس و مدیر عامل منطقه آزاد قشم از برنامه های این سفر دو روزه خواهد بود. بررسی و عملیاتی نمودن طرح توریستی درمانی قشم و اجرای چند طرح عمرانی در شهر بندر عباس محور اصلی این سفر خواهد بود

 موضوعات مرتبط