PIER Company - leading engineering & construction company
منو
افزايش قيمت محصولاتي از جمله پريز، آسانسور و شيرآلات موجب شده بسياري از پروژه هاي عمراني در مرحله نازک کاري تعطيل شوند.

1391/04/25 761

تحلیل معاونت پشتیبانی شرکت پایر از افزایش200 درصدی‌قیمت‌مصالح‌ ساختمانی

مهندس اکبری دیلمقانی: افزايش 100 تا 200 درصدي مصالح ساختماني از جمله پريز، شيرآلات و... موجب تعطيل شدن بسياري از پروژه هاي عمراني شده است.
مهندس اکبری دیلمقانی معاونت پشتیبانی و لجستیک شرکت پایر ، با بيان اينکه اکثر پروژه هاي عمراني در سطح کشور به حالت نيمه تعطيل درآمده اند گفت: افزايش قيمت ارز و نوسانات موجود در بازار موجب افزايش قيمت مصالح ساختماني شده است.
وي با اشاره به اينکه بسياري از مواد اوليه کارخانجات عمراني وارداتي هستند افزود: افزايش قيمت ارز موجب شده بسياري از مواد اوليه کارخانجات با مشکل مواجه شوند.
دیلمقانی در ادامه تصريح کرد: بسياري از کارخانجات از عرضه کالاهاي خود به دليل افزايش قيمت جلوگيري کرده و اجناس خودشان را تحويل نمي دهند.
معاونت پشتیبانی شرکت پایر توضيح داد: بسياري از پروژه هاي عمراني در مرحله نازک کاري به حالت تعويق درآمدند.
وي در ادامه افزود: افزايش قيمت محصولاتي از جمله پريز، آسانسور و شيرآلات موجب شده بسياري از پروژه هاي عمراني در مرحله نازک کاري تعطيل شوند.
وي در ادامه تصريح کرد: افزايش 100 تا 200 درصدي محصولات از جمله پريز، شيرآلات، آسانسور، درب و پنجره بر تعطيلي پروژه ها موثر بوده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: افزايش 50 درصدي تا 100 درصدي فولاد و سيمان در چند ماه گذشته در افزايش قيمت تمام شده ساخت مسکن نیز  موثر بوده است.موضوعات مرتبط