PIER Company - leading engineering & construction company
منو
جلسه مشترک هادی مبارز مدیرعامل شرکت پایر با آقای عبدالسلام المرشدی وزارت اقتصاد و مسئولین سرمایه گذاری کشور عمان1396/06/20 2364

جلسه مشترک هادی مبارز مدیرعامل شرکت پایر با آقای عبدالسلام المرشدی وزارت اقتصاد و مسئولین سرمایه گذاری کشور عمان

در این جلسه که معاونت های سرمایه گذاری و بین الملل و مدیر مسئول دفتر نمایندگی عمان هادی مبارز مدیر عامل شرکت پایر را همراهی میکردند ابتدا آقای عبدالسلام المرشدی ضمن خوش

آمد گویی به ایشان و هیئت همراه از حضور قدرتمند شرکت پایر در کشور عمان ابراز خرسندی کرده و طرفین در خصوص مباحث سرمایه گذاری و فاینناس و انتقال منابع مالی به کشور عمان با هم

بحث و گفتگو کردند .  در ادامه این جلسه مقرر گردید طی جلسه ای تخصصی تر با مدیریت وزارت مالیه عمان تیمی متشکل از شرکت پایر و شرکت های ASAS و ASYAD و BEAH از کشور عمان

چندین پروژه زیربنایی در شاخه های نفت و گاز و پتروشیمی ، آزاد راه ، تصفیه خانه و ... به این تیم واگذار گردد.

در ادامه این جلسه هادی مبارز ضمن تشکر از تشکیل این جلسه خاطر نشان کردند : کشور عمان و نظام بانکی مستقر در این کشور برای تمامی گروههای سرمایه گذاری نقطه ای امن بوده و اکثر

شرکت ها از سرمایه گذاری در این کشور استقبال ویژه ای میکنند .هر چند شرکت پایر و زیر مجموعه های این شرکت جهت اجرای چندین پروژه عمرانی به شکل EPC وارد عمان شده اند ولی قطعا

نیم نگاهی هم به پروژه های سرمایه گذاری در عمان خواهند داشت .و در آینده ای نزدیک قطعا چندین پروژه سرمایه گذاری در کشور عمان نیز آغاز خواهیم کرد.

 

 

 

 موضوعات مرتبط