PIER Company - leading engineering & construction company
منو
هادی مبارز مدیر عامل شرکت پایر در مصاحبه با ماهنامه ساخت از امضای تفاهمنامه مشترک و شراکت با چندین شرکت ترک خبر داد1394/11/22 1728

هادی مبارز مدیر عامل شرکت پایر در مصاحبه با ماهنامه ساخت از امضای تفاهمنامه مشترک و شراکت با چندین شرکت ترک خبر داد

هادی مبارز مدیر عامل شرکت پایر در مصاحبه با ماهنامه ساخت از امضای تفاهمنامه مشترک و شراکت با چندین شرکت ترک خبر داد

ایشان در ادامه افزودند با توجه به رابطه دوستانه فی مابین شرکت های ترک وشرکت پایر و توانمندی غیر قابل انکار  شرکت های ترکیه ای در امور پیمانکاری و رقبت این شرکت ها به ورود به بازار ایران پس از عادی سازی روابط قرار داد های مشارکت با چند شرکت ترک منعقد گردید که شرکت پایر به عنوان شریک تجاری این شرکت ها به عنوان سرمایه گذار و مجری در پروژه های ساختمانی و نفت و گاز خطوط انتقال با کارفرمایان داخل کشور وارد مذاکره شده است

از طرفی با توجه به سابقه شرکت های ترک در اجرای پروژه های برون مرزی به خصوص در کشور های حاشیه خلیج فارس و دریای خزر در تفاهم نامه بعمل آمده در صورت شروع پروژه های جدید در مناطق فوق و با ایجاد دفاتر نمایندگی شرکت پایر به عنوان شریک تجاری این شرکت ها و در کنار آنها و با بهره گیری از دانش فنی ایرانی ایفای نقش خواهد نمود

شرکت های STFAS CO و KAYI insaat sanayie ve Tic .A.S و ALARKو LIMA insaat sanayi ve Ticaret A.S و Hazinedarogll insaat Grubu

از جمله این شرکت ها می باشد.

 

 موضوعات مرتبط