PIER Company - leading engineering & construction company
منو

1392/02/09 774

وضعیت حال و آینده شرکت پایر

شرکت پایر سازه پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به پايان شهريورماه 92 را مبلغ يک هزار و 522 ريال اعلام کرد.

فروش شرکت نيز 8950 ميليارد ريال پيش بيني شده که در مقايسه با سال قبل يک درصد رشد دارد. همچنين سود عملياتي شرکت با 18 درصد افزايش نسبت به سال قبل 9856 ميليارد ريال پيش بيني شده است.

 مديرعامل هادی مبارز  و معاون مالي، اداري و پشتيباني آقای دکتر حسینی به ذکر دلايل تغييرات مزبور پرداختند.

هادی مبارز ، مديرعامل شرکت پایر با اشاره به تاريخچه اين شرکت گفت: برج مهرگان و برج خلیج فارس به لحاظ کيفيت و ارتفاع از شاخص ترين کارهاي اين شرکت است.

وي افزود: فعاليت شرکت از ابتدا به صورت پيمانکاري بود و پروژه ها را به صورت (EPC)طراحي، اجرا و مديريت پروژه انجام مي داد، اما در دو سال اخير با توجه به رويکرد بازار براي افزايش سودآوري به سوي مشارکت روي آورده ايم.

او با اشاره به اينکه روش مشارکت ارزش افزوده بيشتري براي شرکت ايجاد مي کند، اضافه کرد: دو پروژه جديد را به همين روش با شهرداري شروع کرده و قرارداد بسته ايم که يکي از آنها مربوط به سال مالي قبل بوده و ديگري در سال مالي جاري انجام خواهد شد.

وي افزود: در پروژه هاي مشارکتي، آورده نقدي بيشتري مورد نياز است و سودآوري بيشتري نصيب طرفين مشارکت مي کند.

وي پروژه هاي گلستان، شهریار و تجاري اداري گلستانه و مجموعه تجاري اداري و مسکوني پاسارگاد را از جمله پروژه هاي مشارکتي شرکت برشمرد.

وي تصريح کرد: پروژه مهرگان شيراز به صورت پيمان مديريت و رشديه تبريز نيز به صورت پيمانکاري از ديگر کارهاي شرکت است.

هادی مبارز همچنين با تاکيد بر اينکه تغيير مديريت تغيير رويکرد را نيز در اهداف شرکت به دنبال داشته است، گفت: اکنون بيشترين هدف گذاري شرکت بر انجام پروژه هاي تجاري اداري است که نرخ سود بيشتري را در بر دارند.

به گفته وي، فعاليت شرکت در ابتداي فعاليت بر ساخت مجتمع هاي اقامتي و مسکوني متمرکز بوده است.

مديرعامل پایر با اشاره به شهرت برند شرکت افزود: بايد از اين برند در راستاي ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي صاحبان سهام شرکت استفاده شود.

 

وي در ادامه به رويکرد جديد شرکت در طراحي وساخت پروژه هاي خود اشاره كرد و گفت: با گران شدن انرژي، سعي کرديم در پروژه هايمان مميزي انرژي داشته باشيم و استفاده از انرژي هاي نو مثل انرژي خورشيدي و پاک را در دستور کار خود قرار دهيم، تا هزينه هاي دوره بهره برداري را کاهش دهيم.

دليل تعديل عايدي چيست؟

آقای دکتر حسینی معاون مالي و اداري شرکت نيز در پاسخ به سوالي در زمينه تعديل پيش بيني سود سال جاري گفت: دليل اين امر ممنوعيت در افزايش قيمت فروش مسکن است.

وي افزود: در مسکن های مشارکتی اجازه افزايش در قيمت فروش را نداريم. اين در حالي است که بهاي تمام شده تا دو برابر افزايش داشته است.

وي با اشاره به پروژه بزرگ مسکن مهرگان اضافه کرد: در اين پروژه که شامل دو هزار واحد است، نمي توانيم قيمت فروش را متناسب با تورم افزايش دهيم. به گفته وي، اين امر گردش نقدينگي پروژه را با مشکل همراه مي کند.

وي اظهار اميدواري کرد که با تدبيرمسوولان و تعديل بهاي فروش ضمن جبران بخشي از افزايش هزينه ها امکان تحقق اهداف مسوولان و ايفاي تعهد سازندگان مهيا شود.

معاون مالي و اداري شرکت پایر  گفت: پروژه هاي هدف ما در مناطق يک تا چهار تهران که مشتري خاص خود را دارند و حتي در دوره رکود نيز متقاضي داشته اند و مي توانند بخشي از هزينه هاي پروژه هاي عام المنفعه را تامين نمايند، قراردارند.

وي تصريح کرد: قيمت فروش اين پروژه ها به نسبت افزايش بهاي تمام شده بالارفته و سودآوري مناسبي را براي سازنده به همراه خواهد داشت.موضوعات مرتبط