PIER Company - leading engineering & construction company
منو
اصول مديريتي در پایر ما برای ماندگاری میسازیم

1395/02/20 952

اصول مديريتي در پایر

ما براي ماندگاري مي‌سازيم
مسيري كه پایر در آينده خواهد پيمود، از بسياري جوانب، همان راهي است كه در گذشته پيموده ‌است. براي پایر مقصد نهايي در كار نيست; حركتي است بي‌پايان در مسير توسعه و تعالي; و هنگامي كه به آينده مي‌نگريم، مي‌دانيم فقط يك راه براي تحقق چشم‌انداز
ي كه براي خود ترسيم كرده‌ايم، وجود دارد: پروژه‌ها و سازمانمان را براي ماندن بسازيم. بنابراين وقتي دستاوردهاي گذشته ‌مان را بازنگري مي‌كنيم، چشمانمان همواره به افق آينده دوخته شده است; به گذشته‌مان افتخار مي‌كنيم، اما فراتر از آن، در شوق پروژه‌هايي هستيم كه درآينده به عهده خواهيم گرفت و مهم‌تر از همه، به فرصت‌هايي مي‌انديشيم كه براي بهبودكيفيت زندگي انسان‌ها در اختيار خواهيم داشت.

ما با ارزش‌هايمان زندگي مي‌كنيم
ارزش‌هاي ما فقط مجموعه‌اي از كلمات نيستند، بلكه منعكس كنندۀروح پایر در متعالي‌ ترين شكل آن است. ارزش‌هاي ما نمادهايي هستند از انرژي و تلاش بي پايان شركتي كه توانسته است در يكي از متلاطم ‌ترين محيط‌هاي جهان باقي بماند، توسعه يابد، هدايت‌كنندۀ تغييرات باشد وهرگز به وضع موجود راضي نباشد.بنابراين ارزش‌هاي ما فراخواني است براي عمل، فراخواني كه از تك تك اعضاي خانوادۀ پایر مي‌خواهد كه به باورهاي مشتركي در مورد چگونه كار كردن و زيستن در جهاني كه وجه مشخصه‌ اش ناپايداري است، پاي‌بند بمانند. ممكن است برخي از كلماتي كه براي بيان ارزش‌هايمان استفاده كرده‌ايم، تغيير كنند; اما همه آن‌ها بازتابي از ثبات و پايبندي پایر به ارزش هاي بنيادين خود طي سال‌هاي گذشته‌ هستند.
تعهد، سلامت كار،پاسخ گويي، خلاقيت، شفافيت و كار گروهي اساس فرهنگ كاري پایر را تشكيل مي‌دهند، درعين آن كه ما همواره براي آموختن و تغيير كردن آماده‌ايم.

انسان‌ها ارزشمندترين سرمايهء شركت ما هستند
حلقهء‌ اساسي در زنجيرۀكسب ‌و كار ماندگار،چگونگي مديريت منابع انساني است. ما در پایر در پي ‌آنيم كه همكارانمان نه فقط توانا، خلاق و مبتكر، بلكه مهم‌تر از آن، با فرهنگ پایر سازگار باشند; انسان‌هايي كه مصمم‌ اند در كارهايي كه براي بقا و توسعهء شركت مهم‌اند، بهترين باشند. ما سازمان خود را از درون، با توسعهء قابليت‌ هاي انساني مي‌سازيم، بي آنكه ذره‌ اي به تفاوت‌هايي كه به عملكرد مربوط نمي‌شوند، حساسيت نشان دهيم. ما معتقديم مردان وزناني كه پایر را مي‌سازند، همواره ارزشمندترين سرمايهء ما و شالودۀ رشد و توسعه‌ء شركت خواهند بود.
ما معتقديم كه كيفيت، مهارت وتعهد مديران ارشد مان عامل حياتي تضمين موفقيت شركت پایر در دراز مدت هستند. بنابراين هدف محوري ما جلب مديران برجسته در تراز جهاني، حفظ پرسنل كليدي مان، پاداش به عملكرد خوب در گذشته، ايجاد انگيزه براي كارهاي بهتردر آينده و هم راستا سازي منافع دراز مدت كاركنان با مصالح و منافع شركت است. براي حصول اطمينان از اينكه نيروي انساني شركت به حداكثر توانمندي‌هاي بالقوه خود دست مي‌يابند، همواره تلاش مي‌كنيم محيطي الهام‌بخش، باز، شاد، هم افزا، رها ازديوان سالاري و هر آنچه كه مانع شكوفايي استعدادها مي‌شود، ايجاد كنيم

.

ما در هر تغيير فرصتي را جست وجو مي‌كنيم
تغيير يك واقعيت زندگي و بخش مهمي از حقيقت كسب ‌و كار است. تغييرمنادي فرصت، شادابي، پيشرفت، نوآوري و رشد است. بنابراين آمادگي براي رهايي ازعادت‌ها و روش‌هاي كهنه و پذيرش تغيير يك نقطه قوت بسيار مهم براي هر سازماني است كه سوداي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي را دارد.
تجارب گذشتهء‌ ما، بارها وبارها نشان داده‌اند كه هر تلاطمي ناگزير فرصتي در پي دارد. ركودها و نوسان‌ها يادواري اقتصادي نيز، كه اغلب در سطح بين‌المللي و ملي اتفاق مي‌افتند، از اين قاعده مستثني نيستند. در گذشته، اين تلاطم‌ها و بحران‌ها فرصت‌هاي يگانه‌اي براي ما فراهم آورده‌اند تا تحولات راهبردي بسياري را، كه براي افزايش انعطاف‌پذيري و بهبود مزيت‌هاي رقابتي شركت ضروري بودند، به مورد اجرا گذاريم.

پاسخ گويي مديريت ارشد
ايجاد فرهنگ پاسخ گويي يكي از عناصر كليدي موفقيت سازمان‌هاي امروزي است و در نهايت مسئوليت پاسخ گويي به ذي‌نفعان در مورد عملكرد سازمان به عهده‌ء مديريت ارشد است. شركت پایر براي دست‌يابي به نتايجي كه استمرار موفقيت شركت را در آينده تأمين كنند،هيئت مديره و مديران ارشد را موظف كرده است كه انتظارا ت ذینفعان (كارفرماها،سهام‌داران، تأمين‌كنندگان، كاركنان، شركاء و جامعه) را شناسايي و با شفافيت كامل مدون نموده، به سراسر سازمان منتقل نمايند.
در همين راستا، يكي از اهداف سيستم مديريت عملكرد پایر ، طلب پاسخ گويي از مديران ارشد در خصوص عملكرد فردي وسازماني‌شان است. براي تحقق اين هدف، در سازمان يك برنامه‌ء اثربخش و نتيجه ‌محورمديريت عملكرد به اجرا گذاشته شده است تا از اين طريق عملكرد مديران ارشد شركت بابرنامه‌ ريزي‌هاي راهبردي پيوند يابد.


كيفيت ميراث هميشه ماندگار پایر است كه پشتوانه‌ء آن 20 سال تلاش بي وقفه بوده و استمرار آن فقط از طريق يادگيري و بهبود مستمر ممكن است. در تعهد پایر به كيفيت، حتي در سخت‌ ترين شرايط مالي، خللي واردنشده است; زيرا مي‌دانيم فقط با ارائهء بالاترين كيفيت ممكن است كه مي‌توانيم سازماني ماندگار بسازيم.

تمركز برمشتري
در پایر طي تجارب طولاني خود آموخته‌ايم،براي اينكه بمانيم و رشد كنيم بايد تمام توان و منابعمان را به ‌كار گيريم تا منافع مشتري تأمين شود. بر اين اساس، سعي مي‌كنيم به طور مستمر و شفاف درك سازمان را ازانتظارات مشتري بالا بريم و بيشترين ارزش افزوده را براي او ايجاد كنيم.
امروزه كارفرماهاي ما مي‌توانند سلامت، كيفيت و تعهد تك تك اعضاي خانواده‌ء پایر را، درهر كاري كه انجام مي‌دهند، به وضوح مشاهده كنند. اين ارزش‌ها پايدارترين ميراث پایر اند.

احترام به واقعيات
براي مديريت موفق، پذيرش حقايق و جست وجوي حقيقت درميان واقعيات موجود، آن هم در محيطي مملو از ابهام و عدم شفافيت، ضرورتي گريزناپذيراست; لذا همواره از مديرانمان مي‌خواهيم به ‌طور كامل با واقعيات روبه ‌رو شوند، سپس با قاطعيت تصميم بگيرند. ما به خوبي مي‌دانيم رويارويي با واقعيات در بسياري موارد به معني گفتن حرف‌ها و انجام دادن كارهايي است كه خوش آيند نيستند; اما فقط با پذيرش واقعيات است كه مي‌توانيم تصميماتي اتخاذ كنيم كه مزيت‌هاي رقابتي و توانسازگاريمان با محيط را بهبود مي‌دهند.

مشاركت كاركنان
ما مصمميم شركتي بسازيم كه قادر باشد در ابعاد بين المللي رقابت كند. در عين حال مي‌دانيم تبديل اين آرزو به واقعيت، مستلزم تلاش خستگي‌ ناپذير و عزمي آهنين است. همچنين مي‌دانيم كه بايد ستيزي بي‌پايان را عليه شيوه‌هاي كهنه، سازمان دهيم; فرآيندها و ساختارهاي سازماني شركت را به طور مستمر بهبود بخشيم و مهم‌تر از همه، از توان ذهني تك تك اعضاي خانوادهء‌ پایر بهره بريم; همه را در توسعه‌ء سازمان شريك كنيم; حتي يك نفرو يك ايدۀ خوب را هم حذف نكنيم و تمام مشكلات ساختاري‌ را، كه مانع جريان آزاد ايده‌ها و شكوفايي انسان‌ها مي‌شوند، از ميان برداريم.
اندازه، ساختار ماتريسي و تنوع واحد‌هاي ستادي و پروژه‌هاي پایر ، شرايط يگانه‌اي براي پرورش و توسعهء قابليت‌هاي پرسنل آن فراهم آورده است. وسعت و تنوع حوزه‌هاي فعاليت شركت پایر به كاركنان فرصت مي‌دهد خود را به چالش كشند و بر صنعت ساخت و همچنين جامعه اثر مثبتي بگذارد. پاي‌بندي به گفت‌وگوي دو طرفه، تاكيد بر سلامت كار، تامين حقوق و مزاياي قابل رقابت با بهترين شركت‌ها و حمايت همه جانبه از آموزش مستمر و تربيت مديران و رهبران جديد از جمله تعهدات پایر به كاركنانش است.
در دوراني كه انتظارات كارفرمايان به طور فزاينده‌اي افزايش مي‌يابد و رقابت در تراز بين‌المللي هر روز سخت تر و پيچيده تر مي‌شود، براي رويارويي با اين چالش‌ها، شركت ما نياز به انسانهاي با استعداد، خلاق و انعطاف پذيري كه از كار تيمي لذت مي‌برند، به كار در ترازي بين‌المللي مي‌انديشند و از توان يادگيري سريع و به عهده گرفتن مسئوليت‌هاي بزرگ برخوردارند، دارد. بنابراين اگر شما به ساختن و سازندگي عشق مي‌ورزيد، كنجكاو و پرسشگر هستيد، اگر با انرژي و تعهد اهدافتان را دنبال مي‌كنيد، اگر شما مي‌دانيد پيشرفت نياز به ارائه راه‌حل‌هايي كه كيفيت زندگي را بهبود مي‌بخشد دارد، شما فرصت‌هايي را كه در پي آيند در پایر خواهيد يافت.

 

 موضوعات مرتبط