PIER Company - leading engineering & construction company
منو
پیام نوروزی مدیر عامل شرکت پایر به مناسبت فرا رسیدن نوروز 951395/01/01 663

پیام نوروزی مدیر عامل شرکت پایر به مناسبت فرا رسیدن نوروز 95

پیام نوروزی مدیر عامل شرکت پایر به مناسبت فرا رسیدن نوروز 95

یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الى احسن الحال

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

سخنی با دوستان و همکاران

با عرض سلام و شاد باش به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت

انسان به اندازه برخورداری هایی که در زندگی دارد ، انسان نیست، او به میزان بزرگی و انسانی بودن آرزوها و نیازهایی که در خود احساس میکند و به اندازه ای که مشتاقانه در این راه میکوشد ، انسان است..

زندگی با شوق معنا میابد ، و شوق آنجا به اوج میرسد که با خلاقیت در آمیزد ، و خلاقیت مفهوم حقیقی خود را باز نمی یابد مگر خدمتی عرضه کند،باری بردارد و مشکلی حل کند. .

کوشش پیوسته برای گشودن گره های پیچیده و سختی ها ،با مهربانی و لبخند ،اثبات مداوم عشق متعهدانه ای است به زندگی و سازندگی. .

همراه با تعهد به میهن ، که دلپذیر است افشاندن بذر به امید روییدن دوباره ،که شکوفا شود و از نیروی زندگی ، نیکی و زیبایی بیآفریند برای مردمی که دوستشان داریم و برای نسل های آینده. .

خدمت صادقانه که با فروتنی همراه باشد ، جویباری است راهی دریای بیکران انسانها ، جان ها به خلق زیبایی ها ، که عیان میشود گنجهای نهفته از استعداد ها ، که کار،مولود اشتیاق حیات است، شکوه شکفتن شکوفه های آرزوست، دمیدن روح انسانیت است ، تجسم عشق است و تجلی شوق

و در این میان ، سرمایه مان ، گوهر گرانمایه اعتما د مردم است و سرلوحه اعمال مان ، پایبندی به کیفیت و صداقت ، و همه ، به نیروی باور و تغییر و کار انسان، که اوست که میسازد و باور میکند ، و اینگونه خستگی  راه ، به شوق دوستی ها شیرین میشود و دلهامان به لبخند خشنودی آنها که از ساخته های ما بهره میجویند، شاد

مسیر و هدفمان را توسعه و تعالی تعریف کرده ایم،سرشار از شوق بودن و ذوق ساختن و ساخته شدن ، برای بهره گیری  بهتر از فرصت ها یی که برای بهبود کیفیت زندگی انسانها در اختیار دا ریم ، کار با تعهد و صداقت ، برای ساختن دنیایی بهتر برای نسل های آینده.

   ايام را مبارك باد از شما

مبارك شماييد

ايام مي آيد تا بر شما مبارك شود

سالي سرشار از موفقيت ، پيروزي و بهروزي همراه با عزت و سربلندي براي شما سرور گرانقدر و خانواده هاي محترمتان آرزومندم.

هر روزتان نوروز نوروزتان پيروز

ارادتمند هادی مبارز

بهار ٩٥موضوعات مرتبط