PIER Company - leading engineering & construction company
منو
پیام تبریک هادی مبارز مدیر عامل هلدینگ پایر به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس

1392/12/05 1533

پیام تبریک هادی مبارز مدیر عامل هلدینگ پایر به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس

مقصد ما قله نیست ، بالا رفتن خود مقصد ماست.

امروز نسبت به گذشته ، در جایگاه بلند تری ایستاده ایم و گذشته هایمان را در پایین دستها با لذت نگاه میکنیم.

 نگاه تشویق آمیز مردم نیز شوق ما را دامن میزند.میبینیم که راه دشواری پیموده ایم ،میبینیم که

ساخته ایم و خود ساخته شده ایم تا گره های باز هم پیچیده تری را باز کنیم .

واز نیروی زندگی به نسل های آینده زیبایی تقدیم کنیم تا از کوشش های خود شاد شویم و احساس بودن خویش را در خدمت جستجو کنیم.

راهی که صعود می کنیم به امید قله نیست . پیمودن راه ، همراه عزیزان ، برای عزیزان خود زندگی است.

هر قدر انسان در جایگاه بالاتری از ظرفیت و توان قرار گیرد و هر قدر شانه های نیرومند تر داشته باشد ،مسئولیت انسانی و اجتماعی او بیشتر میشود ، که انسان توانمند ملزم به پذیرش بار جمع است و خشنود از آن .

راهی که انتخاب کرده ایم بهره برداری از نعمت هایی است که در اختیارمان قرار گرفته برای نسلهای آتی با تعهد و صداقت .از آنجاست که کیفیت کارهایمان باید در حد اعلای توانمان قرار گیرد و نیز در موفقیت هایمان به مردمی که برایشان کار میکنیم و مردمی که با ما کار میکنند مدیونیم.

از اینروست که تعهد به توسعه پایدار انسانی که ادای دین به آنهاست ، ارزش و اهمیت روز افزون خود را در اقدامات و برنامه های ما نشان میدهد.

میدانیم که هم سویی و همراهی ، ما را به بلندی رسانده است .آن را پاس میداریم .

میدانیم که نباید به بلندی جایگاه خویش غره شویم و فروتنی را که ملازم روح خدمت است فراموش کنیم و نیز گوهر اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه ماست عزیز میداریم. روز مهندس گرامی

                                                                                           هادی مبارز

                                                                                        اسفند 1392موضوعات مرتبط