PIER Company - leading engineering & construction company
Menü
KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK

PIER Holding, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir şirket ve işveren olabilmek için özel bazı ilkeler benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Bu ilkelere göre PIER Holding, çalışanlarının

sağlık ve güvenliğini önemser, çevreyi korur, etik kurallar çerçevesinde iş yapar ve iş yaptığı bölge ekonomisine katkı sağlar

 

Sosyal Yaşama Destek

 

 

PIER Holding sadece kurumsal sorumluluk sahibi bir şirket değil, fakat aynı zamanda iş yapmakta olduğu bölgelerin sosyal yaşamına da katkı sağlayan, sosyal sorumluluk sahibi bir bireyidir. Bu nedenle PIER, yatırım yaptığı bölgelerden elde ettiği değerlerin bir kısmını geri vermeye ve paylaşmaya dayanan sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede PIER , bağış, sponsorluk ve yardım gibi faaliyetleriyle iş yaptığı bölge halklarına destek olmaktadır. Nitekim PIER  Holding, salt bu tür faaliyetleri tek elden yerine getirebilmek amacıyla PIER Eğitim Vakfı’nı kurmuştur

 

Eğitim

 

 

 

 

PIER Eğitim Vakfı , desteklemek amacı ile 2009’da kurulmuştur.  gençlerin kendi potansiyellerini farketmeleri, çok yönlü, eğitimli ve

üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata geçirmektedir. Vakıf, farklılık gözetmeksizin sürdürdüğü Burs Programı

ile gençlere eğitim desteği sağlamakta ve gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için güçlü fırsatlar sunmaktadır. Bugüne kadar 250’den fazla öğrenciye karşılıksız burs veren

PIER  Eğitim Vakfı, gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacı ile yenilikçi eğitim modelleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. PIER, benimsediği görev ilkeleri

kapsamında, yurtiçinde ve yurtdışında, başta eğitim olmak üzere birçok alanda faaliyete geçirdiği güçlü sosyal projeler ve kalıcı eserleri ile geleceğe katkıda bulunmayı kendine


misyon edinmiştir

 

Kültür ve Sanat

 

 

 

 PIER Holding, birçok alanda yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine, kültür ve sanatı da eklemiştir

 

Çevre

 

 

PIER Holding, projelerinin tasarım, inşa ve işletme safhaları için, malzeme kullanımının azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ya da enerji ve su tüketimi verimliliği gibi çeşitli

sürdürülebilir bazı alternatifler oluşturmaktadır. PIER Holding yatırım yaptığı bölgelerde, atık yönetimi, geri dönüşüm, insan sağlığının ve bölgenin korunması gibi konularda

sürdürülebilir çevre programları uygulamak amacıyla çeşitli paydaşlarla işbirliği içinde hareket etmektedir