PIER Company - leading engineering & construction company
Menü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

PIER  Holding "Sıfır Kaza Felsefesi" ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı PIER  Holding için değerlidir

 

PIER Holding çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak PIER Holding, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. PIER  Holding, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır

 

  

PIER Holding dünya üzerinde bulunduğu coğrafyalarda emniyetli çalışmalara öncülük etmektedir

PIER  Holding’in tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir. Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır

 

PIER  Holding Başarılı İş Güvenliği Uygulamalarını Ödüllendiriyor

 

Gerçekleştirdiği projelerde sıfır kaza felsefesini benimseyen PIER Holding, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliğine yönelik programlar geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor. Faaliyet gösterdiği ülkelerin yerel mevzuatları ve tüm dünyada kabul gören uluslararası uygulamaları taviz vermeden uyguluyor. Güvenli çalışma ortamları yaratarak iş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını önlemeyi ve çevreyi korumayı hedefliyor

Çalışanlarını, iş sağlığı güvenliği ve çevre uygulamalarını benimsemesi için teşvik eden PIER, bu kurallara uygun hareket eden, disiplin cezası almayan ve örnek davranışlar sergileyen çalışanlarının başarılı uygulamalarını da düzenli olarak ödüllendiriyor. PIER  Holding, yılda bir kez ise, dünyanın 12 ülkesindeki şantiye ve işletmeleri arasından  uygulamaları anlamında en başarılı olanları seçerek, REXA-PIER Excellence Awards İSG-Ç ile ödüllendiriyor

PIER  Holding, geleceği “GÜVENLE” inşa etmeye devam ediyor