PIER Company - leading engineering & construction company
Menü
PIER’IN ETİK POLİTİKASI

PIER’IN ETİK POLİTİKASI

PIER’IN ETİK POLİTİKASI

PIER Holding, bir işyerinde uzun vadeli başarı sağlanabilmesi için, etik kurallara uygun olarak iş yapılması gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda faaliyetlerini yürütmektedir. PIER, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ve sektörlerinin küresel liderlerinden biri olarak, doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenirliği, kendisini yansıtan temel kurumsal değerleri olarak kabul etmektedir.

PIER ta en üst düzeyde etik standartlar benimsenerek, ayırımcılık gözeten ya da herhangi bir seçilde etik olmayan davranışlara hoşgörü gösterilmemektedir. Bu kapsamda, etik standartlar ile ilkelerin tanımlandığı Etik Kurallar Sözleşmesi’ne tüm çalışanların uyması beklenmekte ve gerçekleştirilen izleme ve denetleme mekanizmalarının bulguları çalışanların performans değerlendirme ve kariyer gelişimi süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Çalışanlarının yanı sıra PIER, tedarikçiler, alt yükleniciler ve diğer paydaşlarının da bu etik değerlere uygun olarak hareket etmesini beklemektedir

PIER  Holding’in temel etik değerlerini oluşturan ve Etik Kuralları Sözleşmesi’ne esas teşkil eden ilkeleri aşağıda tanımlanmıştır